Prepping för långsiktig katastrof

Prepping för en långsiktig katastrof är i allmänhet vad som skiljer tillfälliga preppers från de mer allvarliga preppers från prepperbutik.se.

Noggrann tanke går in i hur mycket mat, vatten och förnödenheter som ska lagras och vilken typ av nödskydd som ska finnas på plats.

En långsiktig katastrof kan inkludera allt från en kärnvinter eller pandemiutbrott till någon katastrof som kan pågå månader till jämn år.

Förberedelserna för dessa scenarier varierar beroende på situationen, men det finns många steg du behöver ta nu som kan rädda din familjs liv senare.

Många preppers som förbereder långsiktigt så här kommer att ha ett antal resurser lagrade, inklusive:

Mat: ett stort lager av långvarig konserverad mat roteras ut så att den inte löper ut. Vattenlagringsmaterial kan innehålla flaskor eller regnfat och andra metoder för att lagra färskt dricksvatten för när kranen går torr. Bug-out-plats, vanligtvis landsbygd i naturen, är fylld med förnödenheter och rymmer familjen. En bug-out-väska innehåller vad du behöver för att överleva på egen hand under en begränsad tid om evakuering blir nödvändig; detta kan inkludera vattenreningssatser, matrantioner eller campingutrustning.

Dessa är bara några grundläggande förslag; Det finns mycket mer som går in i denna typ av prepping. Långsiktig prepping binder också mycket nära till prepping för off-the-grid levande, beskrivs nedan.